Skip to main content

Pozivamo preduzetnike (vlasnike malih, srednjih i velikih preduzeća), kao i gradove, opštine, organizacije, institucije i pojedince Zapadnog Balkana, tačnije Bosne i Hecegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske, naše ljude iz dijaspore, koji su zainteresovani da nam se jave i budu naši partneri.

Naš poziv i projekat poslovnog povezivanja zasniva se na tome da zajedno radimo na razvoju, promociji i prodaji u cilju obostranog zadovoljstva i stvaranja novih vrijednosti našem društvu u gradovima, opštinama i mjestima gdje živimo.

Snaga leži u umrežavanju i povezivanju. Na toj osnovi počiva tržište i opstaje sve. Rađaju se nove ideje, novi projekti, proizvodi i usluge koje nam mogu poboljšati kvalitet života.

Otvoreni smo za vaše prijedloge i načine sudjelovanja u budućim projektima.

Radujemo se budućoj saradnji i partnerstvu na obostrano zadovoljstvo, prilici da se uvežemo i počnemo zajedno djelovati u istom pravcu. U nastavku se nalazi osnovna i dodatne djelatnosti „Itd Marketing“ d.o.o. Banja Luka na kojima se može bazirati i razvijati naša buduća saradnja.

Osnovna djelatnost:

73.11 Agencija za reklamu i propagandu

Dodatne djelatnosti,

18.13 Usluge pripreme za štampu i objavljivanje

18.20 Umnožavanje (reprodukcija) snimljenih zapisa

46.19 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima

46.51 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softverom

46.52 Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim dijelovima i opremom

46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko

47.91 Trgovina na malo preko pošte ili interneta

58.21 Izdavanje računarskih igara

58.29 Izdavanje ostalog softvera

62.01 Računarsko programiranje

62.02 Djelatnosti savjetovanja o računarima tj. o računarskim sistemima

62.03 Upravljanje računarskom opremom i sistemom

62.09 Ostale uslužne djelatnosti koje se odnose na informacione tehnologijei računare

63.11 Obrada podataka, hosting i pripadajuće djelatnosti

63.12 Internet portali

63.99 Ostale informacione uslužnosti d.n.

68.10 Kupovina i prodaja sopstvenih nekretnina

68.20 Iznajmljivanje i poslovanje sopstvenim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (lizing)

68.32 Upravljanje nekretninama uz doplatu ili na osnovu ugovora

69.20 Računovodstvene, knjigovodstvene i revizorske djelatnosti; djelatnosti savjetovanja koje se odnose na porez (osim revizorskih poslova)

70.10 Djelatnosti upravljanja

70.21 Odnosi s javnošću i djelatnosti saopštavanja

70.22 Savjetovanje koje se odnosi na poslovanje i ostalo upravljanje

71.12 Inženjerske djelatnosti i s njima povezano tehničko savjetovanje

71.20 Tehničko ispitivanje i analiza

73.12 Usluge oglašavanja (predstavljanja) preko medija

73.20 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mijenja

74.10 Specijalizovane dizajnerske djelatnosti

74.30 Djelatnosti prevodilaca i tumača

77.11 Iznajmljivanje i davanje u zakup (lizing) automobila i motornih vozila lake kategorije

77.12 Iznajmljivanje i davanje u zakup (lizing) kamiona

77.21 Iznajmljivanje i davanje u zakup (lizing) opreme za rekreaciju i sport

77.22 Iznajmljivanje video-traka i diskova

77.29 Iznajmljivanje i davanje u zakup (lizing) ostalih predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo

77.31 Iznajmljivanje i davanje u zakup (lizing)mašina i opreme za poljoprivredu

77.32 Iznajmljivanje i davanje u zakup (lizing) mašina i opreme za građevinarstvo

77.33 Iznajmljivanje i davanje u zakup (lizing) mašina i opreme  za kancelarije, obuhvatajući računare

77.40 Davanje u zakup (lizing) prava na upotrebu intelektualne svojine i sličnih proizvoda , osim radova koji su zaštićeni autorskim pravima

79.90 Ostale rezervacijske usluge i pripadajuća djelatnost

82.30 Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova

85.60 Pomoćne uslužne djelatnosti u obrazovanju

93.29 Ostale zabavne i rekreativne djelatnosti

Svi zainteresovani poslovni partneri (firme, opštine, gradovi, organizacije, institucije, pojedinci, dijaspora) mogu nas kontaktirati putem telefona +387 65 657 444 ; pisati nam direkno na mail u kontakt formi OVDJE ili na mail marketing@itdmarketing.com

#projekat #poziv #saradnja #firme #preduzeca #kompanije #organizacije #institucije #pojedinci #dijaspora #zapadnibalkan #bosnaihercegovina #srbija #crnagora #hrvatska #posao #uspjeh #buducnost

Odabir jezika