Skip to main content
Organizovanje-promocija-i-dijeljenje-letaka-Itd-Marketing

ORGANIZACIJA PROMOCIJA

DIJELJENJE LETAKA

” Mnoge male stvari su napravljene velikima, uz pomoć prave reklame. “

Mark Twain

Svaka promocija ima svrhu, smisao i cilj. U konačnici cilj je upoznavanje novog proizvoda ili usluge, diferenciranje, stvaranje interesovanja, povećanje svijesti, eksponiranje, isticanje vrijednosti, povećanje prodaje, stvaranje lojalnosti itd.

NA KOJI NAČIN PROMOVIŠEMO VAŠE PROIZVODE

Lična prodaja i promocija Vaših proizvoda

Dizajn TV, radio i novinskih reklamnih kampanja

Online prodaja i promocija Vaših proizvoda

Dizajn programa sniženja, kupona i vaučera

Direktne (Outbound) marketing strategije

Kod promotivnog materijala i letaka posebnu pažnju pridajemo vizuelnom dojmu i jasnoj prezentaciji poruke.

Postoji više vrsta letaka

 

 • Promotivni letak
  Koristi se za promociju posebne ponude, popusta ili akcijske prodaje ograničenog trajanja. Kod ovih flajera naglasak je na informacijama, a ne na samom dizajnu. Informacije koje prenosite moraju biti koncizne, čitke i jasno vidljive.
 • Informativni letak
  Ovaj tip letka se koristi za promociju firme i obavještavanje potencijalnih kupaca šta nudite i gdje se nalazite. Ovakav flajer u pravilu sadrži mnogo informacija neophodnih za optimalan učinak.
 • Grafički orjentisan letak
  Ovakvi letci se koriste za promociju isključivo jednog proizvoda ili usluge, promociju dešavanja koje organizuje Vaša firma. Grafički sadržaj i dizajn su na prvom mjestu i imaju ulogu da privuku pažnju i potaknu zanimanje.

Postoji više vrsta letaka

 

 • Promotivni letak
  Koristi se za promociju posebne ponude, popusta ili akcijske prodaje ograničenog trajanja. Kod ovih flajera naglasak je na informacijama, a ne na samom dizajnu. Informacije koje prenosite moraju biti koncizne, čitke i jasno vidljive.
 • Informativni letak
  Ovaj tip letka se koristi za promociju firme i obavještavanje potencijalnih kupaca šta nudite i gdje se nalazite. Ovakav flajer u pravilu sadrži mnogo informacija neophodnih za optimalan učinak.
 • Grafički orjentisan letak
  Ovakvi letci se koriste za promociju isključivo jednog proizvoda ili usluge, promociju dešavanja koje organizuje Vaša firma. Grafički sadržaj i dizajn su na prvom mjestu i imaju ulogu da privuku pažnju i potaknu zanimanje.

Najčešće dijeljenje letaka/flajera vršimo na automobile, u poštanske sandućiće i lično u ruke. Za mnoga druga mjesta dodatno tražimo odobrenje.

Najbolji efekat ima direktna podjela u ruke a da pri tom ponuda na letku/flajeru bude konkurentno istaknuta. Što se plakata tiče njih, po mogućnosti lijepimo na mjestima sa najvećom frekvencijom ljudi.

Dati obećanje

i ispuniti ga je najbolji put prema stvaranju brenda! Mi Vam stojimo na raspolaganju cijelim putem, sve do ispunjenja obećanja.

Mi smo uz Vas
Odabir jezika