„ Itd Marketing “ d.o.o. Banja Luka vrši usluge promotivne podrške za mala, srednja i velika preduzeća, institucije i organizacije u svim lokalnim gradovima/opštinama.

Kroz spektar naših usluga želimo istaći vrijednost lokalne privrede koja je u sjenci globalnih dešavanja. „ Itd Marketing “ Banja Luka pruža kompletnu uslugu promocije.

Osim usluga zbog kojih se razlikujemo sa ponudom, naše prednosti su:

  • >> Pružamo vidljive i zapamćene ideje i proizvode koje zajedno stvaramo
  • >> Bogato iskustvo u radu sa ljudima kao i prepoznavanje njihovih potreba
  • >> Briga o klijentima, njihovo priznanje, njihov imidž na tržištu

Prednosti našeg djelovanja: razumijevanje lokalnih potreba, dobra pregovaračka pozicija prema svim kapacitetima, redovan pristup informacijama o aktuelnim događajima na svakom polju, brendiranje firmi, promocija firmi i njihovih proizvoda i usluga sa posebnim ponudama i pogodnostima.

Centralno sjedište “ Itd Marketing ” d.o.o. Banja Luka, odakle vodimo računa da isti nivo usluge pružamo u svim gradovima/opštinama.

Na taj način su potrebe i zahtjevi klijenata u jednakoj mjeri zadovoljeni. “ Itd Marketing “ d.o.o. Banja Luka putem uvezanosti svakim danom stvara nove poslovne odnose u regiji i teži da informacije naših klijenata prenese na lokalne stanovnike da bi imali pravu informaciju u pravo vrijeme i samim tim olakšali i poboljšali kvalitet života.